Advert

Bilmeye, tanımaya, anmaya ve anlamaya

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri

Bilmeye, tanımaya, anmaya ve anlamaya

Gümüşhane İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerini anma programı düzenliyor

Dernek tarafından her yıl gelenek haline getirilerek yapılan program 19 Mayıs 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek. 

AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ HAZRETLERİ
Büyük velilerdendir. İsmi Ahmed bin Mustafa, künyesi Ziyaeddin olup, Gümüşhanevi diye meşhurdur. Ziyaeddin Gümüşhânevî Hazretleri ilim tahsiline, küçük yaşlarda ailesinin ticaret vesilesiyle gittiği Trabzon’da başladı. Şeyh Osman Efendi ve Şeyh Hâlid es-Saidi başta olmak üzere, bölgenin âlimlerinden sarf, nahiv ve fıkıh dersleri aldı.

Gümüşhanevî Hazretleri İstanbul’a amcasıyla birlikte bir ticâret seferi vesilesiyle 1831 senesinde geldi. İstanbul’a geldikten sonra tahsiline Beyazıt Medresesi’nde devam etti. Bu yıllarda bir Şeyh Efendiye intisâb ettiği fakat adının bilinmediği belirtilir. Bu zâtın vefatından sonra tahsilini Mahmud Paşa Medresesi’nde sürdürdü. Burada ilim tahsil ettiği dönemde Hâfız Mehmed Efendi ve Abdurrahman Harpûtî gibi büyük âlimlerin tedrisatından geçti. 1844 senesinde icâzet aldıktan sonra Mahmud Paşa Medresesi’nde ve Beyazıt Medresesi’nde müderrisliğe devam etti.

İstanbul, fethinden itibaren pek çok tekkenin yer aldığı önemli bir tasavvuf merkezi hâline gelmişti. Gümüşhânevî Hazretleri de bu merkezden istifâde etti. 1845 senesinde Minare Tekkesi postnişini Şeyh Abdülfettâh el-Ukârî’ye intisâb etmek istediyse de terbiyesinin başka bir mürşidin elinde gerçekleşeceği yönündeki işaretle Alaca Minare Tekkesi postnişini Ahmed el-Ervâdî’ye intisâb etti. Mevcut birikimi, ahlâkî olgunluğu ve meşreb uyumu vesilesiyle üç sene gibi kısa bir süre içerisinde hilâfete nâil oldu; Nakşibendiyye, Kâdiriyye, Kübreviyye, Çeştiyye, Sühreverdiyye, Şâzeliyye, Desûkiyye, Halvetiyye, Müceddidiyye, Mazhâriyye ve Rifâiyye tarîkatlarından icâzet aldı. 1859 senesinde Fatıma Sultan Camii aynı zamanda tekke hüviyetine kavuşturulunca burada postnişin olarak irşâd vazifesine başladı ve bu dergâh, ayakta olmamasına rağmen günümüzde de herkes tarafından ‘Gümüşhânevî Dergâhı’ olarak anılan bir üne sahip oldu.

İrşâd Hizmeti ve Halifeleri

Gümüşhânevî Hazretleri’nin ikinci Hac yolculuğu son derece mühimdir. Zira bu yolculuk dönüşünde bir süre Mısır’da kaldı ve Nâsıriye, Câmiu’l-Ezher ve Seyyidinâ Hüseyin Camii’nde yüzlerce talebeye hadîs okuttu. Dönemin Mısır müftülerinden Muhammed el-Menûtî, Şeyh Cevdet, Muhammed Tantâvî, Şeyh Mustafa es-Sâidî ve Şeyh Rahmetullah el-Hindî kendisinden bu dönemde hilâfet alanlar arasındadır.

Gümüşhânevi Hazretlerinin, Hâlidiyye’nin irşâd çevresinin genişlemesi konusunda hizmetleri çok büyüktür. Kastamonulu Hasan Hilmi, Safranbolulu İsmâil Necâtî, Dağıstanlı Ömer Ziyâeddin, Tekirdağlı Mustafa Feyzi ve Lüleburgazlı Mehmed Eşref Efendi’nin de aralarında bulunduğu 116 kadar zâtı halife olarak yetiştirmiş olması çok büyük bir hizmettir.

Ömrünün 28 senesini kitap çalışmalarına ayıran Gümüşhânevî Hazretleri, 16 yıl bizzat tebliğ faaliyetinde bulunmuştur. Sünnet-i seniyyeye büyük önem verdiği bilinen Gümüşhânevî Hazretleri sürekli olarak talebelerine hadisler konusunda dersler vermiş, tedrisâtını İslâmî ilimlerin diğer alanlarında da sürdürmüştür. İlme ve talebe yetiştirmeye verdiği önemin yanı sıra sermayenin toplanıp sevki konusunda da çalışmalarda bulunmuş ve bu birikimin ücretsiz dağıtılmak üzere kitap telifi ve kütüphane tesisine sarf edilmesini sağlamıştır.

Her gün Yetmiş bin Kelîme-i tevhîd okumayı âdet hâline getirmiş olan Gümüşhânevî Hazretleri’nin sohbet ve derslerine zaman zaman Sultan Abdülmecîd, Sultan Abdülazîz ve Sultan Abdülhamîd Hân da devâm etti. 7 Zilkâde 13 Mayıs 1893 sabahı mübârek rûhunu Kelîme-i şehâdet okuyarak teslim etti ve Süleymaniye Hazîresine defnedildi.

Zamanının en büyük âlimlerinden biri kabul edilmiş olan Gümüşhânevî Hazretleri Arapça olarak pek çok eser kaleme almış, bunlardan bir kısmı Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

 

DERNEK NOTU


A.ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ HZ.LERİNİ ANMA PROGRAMINA DAVET

GÜMÜŞHANELİ İSLAM ALİMİ AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ HAZRETLERİNİ "BİLMEYE,TANIMAYA,ANMAYA VE ANLAMAYA"  ADLI PROGRAMIMIZA DAVET EDİYORUZ.
(BAYANLAR İÇİN YER AYRILMIŞTIR)

İrt.Tel.  0 542 729 29 29 

YER: ÜMRANİYE BELEDİYESİ MEHMET AKİF KÜLTÜR MERKEZİ.(İSTİKLAL MAH)

güyad ahmed ziyaüddin gümüşhanevi hazretleri
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Seçimler yapılmazsa CHP ne yapacak?
Seçimler yapılmazsa CHP ne yapacak?
Bisikletle 20 Günde 200 Kilometre
Bisikletle 20 Günde 200 Kilometre