Advert

(E). Dnz Öğr. Alb. Hicabi Meral Yazdı

(Samsun Aydınlar Ocağı 45. şurası)

(E). Dnz Öğr. Alb. Hicabi Meral Yazdı

•    Göle su gelinceye kadar, kurbağaların gözü patlar. 

 

•    Bir soğan soyulurken yaşarıyor gözler 
      Hazine soyulurken aldırmıyor öküzler.    (ŞAİR EŞREF)

 

•    Keşke domuz eti yemekten korktuğumuz kadar,  Kul hakkı yemektende korksaydık. 

•    Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz.    YUNUS EMRE 

•    Üç çeşit insan vardır; 
Birincisi ekmek gibidir, her gün aranır.
İkincisi ilaç gibidir, lazım oldukça aranır. 
Üçüncüsü mikrop gibidir, siz aramayın o sizi bulur. 

 

•    Yolu doğru olanın yükü ağır olur. 

 

•    Tükendiğini anladın mı , sancağı arkadan gelene devretmeyi bil. 
      DEDE KORKUT 

•    Dostları ile uğraşanlar, düşmanları ile savaşamazlar. 
     SELAHATTİN EYYUBİ 

•    ‘’Türk değilim’’ diyene karşı sakın ısrar etmeyin 
Allahın bahşettiği şerefi istemeyen şerefsize, biz zorla şeref verecek değiliz ya
     EBULFEZ ELÇİBEY 

 

•    BAK DOSTUM!
Cahil ile dost olma;
İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez üzülürsün.
Aç ile dost olma;
İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez üzülürsün.
Görgüsüzle dost olma;
Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez üzülürsün
Kibirliyle dost olma;
Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez üzülürsün.
Ukalayla dost olma;
Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur üzülürsün.
Namert ile dost olma;
Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez üzülürsün.

 

•    Bu özlü sözler; siyaset ve politikanın omurgasıdır.      
                                                

 

•    Siyaset ve politika, devlet idaresi anlamını taşıyan kelimelerdir. Her ikisi de dilimize yabancı dillerden gelmişlerdir. 

 

•    Milletimize ve şahsen bana da, yanlışlardan dolayı pek sevimli 
gelmesede bu yazımda ‘’POLİTİKA’’ kelimesini kullanacağım.

 

•    Yanlışları açıklayarak, doğru politikanın ne olması gerektiğini
anlatmaya çalışacağım.  

 

•    Politika; yalan, iftira, ikiyüzlülük, demogoji değildir ve olmamalıdır.

 

•    Birçok insanımıza; bugün politika nedir? Diye sorulsa alınacak
cevap; karışıklıktır, düzensizliktir, ikiyüzlülüktür.

 

•    Anadolu da bir söz vardır! Her doğru her yerde söylenmez. Bazen 
politik olacaksın.

 

•    Hal bu ki;  politika temelinde insan sevgisi olan, insana hizmet
gayesi güden bir meslektir. Yaşadığımız çağdaki yorumunu sizlerin takdirine arz ediyorum.   
  

 

•    İnsana, insanlığa hizmet; akla, mantığa, bilime, dini değerlere uygun fikirlerle olur.

 

•    Bir başka deyişle politika; akla, mantığa, bilime dini değerlere
dayanmalıdır. Saplantılardan hurafelerden, uzak olmalıdır.     

•    Politika fikir ile yapılır. Fikirsiz politika olmaz.

 

 

•    Yanlış fikirlerle de doğru politikalar yapılamaz.

 

•    Söz konusu tanımlara açıklık getirmek üzere politik söylemlere bir göz atalım ve Türkiye gerçekleriyle, akılla, mantıkla, bilimle, dini değerlerle bunları değerlendirelim.

 

•    ‘’Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım.’

 

•    ‘’ Türküm, doğruyum, çalışkanım ………….. varlığım Türk varlığına 
armağan olsun. Andımızı bölücülük çağrısı yaptığı için kaldırdık.’’

 

•    ‘’Ne Mutlu Türküm Diyene’’ birileri de ne mutlu kürdüm der. Bu
nedenle bu sözcüğün okul girişlerindeki panolardan, şehir   girişlerindeki panolardan, askeri kurumların girişlerindeki panolardan kaldırdık. 

 

•    ‘’Diyarbakır’a (AMED, Amed spor),Tunceli’ye (DERSİM) ….. 
isimlerinin verilmesinde ne var? O zaman İstanbul’a da ‘’KONSTANTİN’’ diyelim mi?

•    ‘’Türkiye Devleti Türklerden ve Kürtlerden oluşan bir Cumhuriyettir. ’’Kürtçe eğitim yapan okullarda olmalıdır. Eğitim-Öğretim faaliyetleri yerel yönetimlere devredilmelidir. Öğretmen atamalarını da yerel yönetimler yapmalıdır.’’

•    Satürn dünyaya çarpsa bizim milletin yarısının haberi olmaz.

•    “Bizden olan belediyeler daha hizmet alırlar.”

•    “Cemaat devlete sızmış, devleti ele geçirmiş bunlar kargaları    
güldürür.”

 

 

 

•    “…………… bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli  ve manevi değerlerine bağlı milletlerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Devletin denetimi ve gözetimi altında açık.”

•    “Hoş görünün, diyaloğun, barışın simgesi değerli büyüğümüz bu
işin mimarı …………… teşekkür ediyorum.” 

•    “Bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz.”

•    “……….. İzmir kestane pazarında başlattığı hizmetin, dünyanın dört yanında yayılmış olmasından mutluluk duyuyoruz.” 

•    “Sırtınızı devlete dayamadan bugünlere ulaştınız. Helal para ile 
bugünlere geldiniz. Sizler arkanıza çeteleri alarak değil, mafyayı
arkanıza alarak değil, hukuk dışı örgütleri alarak değil, arkanıza
milleti alarak bugünlere ulaştınız.”    

•    “Bunlar “NAZİ” kalıntısı, faşist. Bundan sonra senin uçakların 
Türkiye’ye nasıl girecek?

•    ‘’Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir onu 
biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, korkak, bunlar Nazi kalıntısı, 
bunlar faşist.’’

•    ‘’Türkiye asla eyalet sisteminden kopmamalıdır.
Lazistan, Kürdistan eyaletleri var.’’

•    ‘Eyalet sistemi getirilmelidir. T.C.nin taşra teşkilatı ve yönetim şekli yeniden düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin diğer etnik grupların özerklik isteklerini kapsayacak hem de devlete bağlılığı artacaktır.’’    

•    Peki doğru fikir nedir? Doğru fikirler ilme dayanır. Doğru fikir ilmi
olur. Ayrıca fikir konusuna uygun olmalıdır. 

•    O zaman görüldüğü gibi, politika sadece fikir değil, ilmi fikir değil,
birde konusuna uygun olmalıdır.

•    Bu durumda yeni bir politika tanımı ortaya çıkıyor.


•    Politika, bu fikrin hayata geçirilebilmesi için uygun esas, ilke ve 
yollar demektir.

•    Fikirlerin, düşüncelerin, hatta hayallerin insanların hayatına etkisi
olabilmesi için temelinde İNSAN SEVGİSİ olmalıdır. 

•    Görüldüğü gibi politikacıların HAYALLERİ’ de olmalıdır.

•    İnsan sevgisinin hayata geçirilebilmesi için politikacının realist (gerçekçi), gerçekçiliği ile çatışmayacak, örtüşecek hayalleri de olmalıdır ki, bu sevgi İRADE BEYANI şeklinde ortaya çıkabilsin.
 
•    Diriliş Ertuğrul dizisinde ne diyor? Ertuğrul GAZİ 
“Bölüştükçe var oluruz. Bölündükçe yok oluruz.”
(Politikacının Hayali)

•    Mustafa Kemal Atatürk ne diyor?
‘’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’
(İnsan, millet sevgisi)  
 
•    Yurtta Sulh Cihanda Sulh
(Barış, irade, hayal beyanı)

•    Bana insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız.
Doğuşumdaki tek fevkaladelik Türk olarak dünyaya gelmemdir. Hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten bir şey değildir.
(Türklük bilinci, milliyetçilik)

•    ‘’Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonrada bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.’’
(İRADE BEYANI)

•    Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmektir.
(İRADE BEYANI)

•    “Efendiler, dinsiz bir milletin idamesine, imkân yoktur. İslam dini öyle yüce bir dindir ki; İlim Çin’de de olsa alınız diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz İslam olduğumuz için geri kalmadık.”    
(DİNİ DEĞERLERİN ÖNEMİ, İRADE BEYANI)

•    Politikacının yolunu; Tecrübeleri, gözlemleri (Müşahedeleri) Benimsediği politika anlayışı, benimsediği politik fikri, benimsediği fikrini birlikte hayata geçirebileceği KADRO belirler.

•    Tecrübe ve gözlemleri realiteyi temsil ederken, benimsediği politika anlayışı, politik fikri ve kazandığı teorik bilgiyi beraberce gerçekleştirebileceği kadroyu seçmesi hayallerinin ürünüdür.

•    Bir fikri olması gereken politikacının, bu fikirlerini hayata geçirebilecek MÜTEHASSISLARA ihtiyacı vardır.

•    Bu durumda beraberce hareket edilecek kadronun tercihi çok önemli olmaktadır.

•    Politika bir “KADRO” hareketidir.

•    Bu kadroda; Politikacılar, Politikacıların en yakınındaki bürokratlar, mütehassıslar (tatbikatçılar) yer almalıdır.

•    Maalesef, ülkemizdeki politik anlayışlar ve politik durum, entrika, demogoji, iftira ve yalan gibi seviyesiz kelimelerin revaçta olduğu intibaını vermektedir. Bu durum son derece üzücüdür


•    Ayrıca mevcut durum politikanın gayesinin bazı insanlara, gruplara, şirketlere menfaat ve mevkiler sağlamalı şeklinde algılanması, insanlarımız ve gençlerimizin gözünde politika ve politikacıyı küçük düşürmektedir.

•    Bu durum ülkemizin geleceği için büyük kayıptır.

•    Gençlerimizin gerçek ile örtüşebilecek hayallerini yıkmaya kimsenin hakkı yoktur.

•    Mevcut realite değiştirilebilir.

•    Güzel bilgi ve birazda haddini bilen hayallerle yeni realiteler ortaya çıkarılabilir.

•    Bilgi ile örtüşen hayaller toplumun psikolojisini olumlu yönde etkileyebilir.

•    Bu kişilerin telkin ile tedavisi, psikolojik etkilenişi gibi bir şeydir. Temelinde manevi telkin vardır, güven vardır.

•    Politikacı, realitesi olmayan bir hayalin gerçekleştirilmesinin değil, realite haline getirilebileceklerin peşinde olmalıdır.

•    Bu gün yapılan en büyük yanlışların başında kelime kavgaları gelmektedir.

•    “LAİKLİK” bir grup politikacıya göre dinsizliktir. Başka bir grup politikacıya göre dinsizlik değil, herkesin inancını yaşayabilmesi için Türkiye Cumhuriyetinin unsurlarından biridir. "IRKÇILIK” “Ne Mutlu Türküm” dersen ırkçı olarak nitelendiriliyorsun. “Diyanet İşleri Bakanlığı’nın” varlığı mezhepçilik olarak nitelendirilmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.


•    Kelimeler üzerindeki kavgaların temel sebebi, aynı kelime ve kavramlardan farklı manalar çıkarılması ve ortak anlayışlara gidilmemesidir.

•    Kelime kavgalarının diğer bir sebebi bazı kelimelerin bazı politikacılar tarafından kasıtlı kullanılmasıdır.


•    Bu kelimeleri kasıtlı kullananların, hedeflerine ulaşabilmelerine ve olumsuz tesir yapabilmelerinde, bahse konu kelimelerin doğru ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmamasının sebep olması, inkarı mümkün olmayan bir durumdur.

•    Bu kelimelerin doğru tanımlanmaları ile de kavganın bitmesini beklemek hayal olur.

•    Toplumun bütün kesimlerinde kelimelere yüklenen doğru manaların anlaşılmasını sağlayacak gelişmelerin olması gerekir.

•    Politika doğru fikre, ilmi fikre dayanmalıdır. Mesut Barzani’nin Türkiye ziyareti esnasında olmayan bir devletin bayrağının hava alanında Türk Bayrağının yanında göndere çekilmesi, müteakiben Kerkük’te Kerkük Valisinin kararları ile Resmi Dairelere Irak Bayrağının yanına söz konusu bayrağın çekilmesi ile ilgili politik tavrımız kafaları allak bullak etmiştir.

•    İlmin hakim olmadığı ülkelerde, neticeler oy ile tespit edilip, tespit edilen neticeler doğru olarak ilan edilirler.

•    Bu nedenle ilmi zihniyetin hakim olmadığı ülkede uzun ve lüzumsuz münakaşalar ve çatışmalar olur.

 

 


•    Öğrencilerime söylediğim bir söz vardır; Oylanmayacak şeyleri oylamayınız, oylanacak şeylerde de sonuç, sizin tercihinizin tersi de çıksa, eğer insanlara saygınız varsa, çıkan sonuca sizin fikriniz gibi uyunuz. ANCAK EŞİT ŞARTLARDA YAPILMASI HALİNDE

•    Söz gelimi 2x2=4 olduğunu oylayamazsınız. Ancak müşterek yaşadığınız odanın boyasının rengini oylayabilirsiniz.

•    Politikanın dayandığı ve bağlı olduğu bir hususta HÜRRİYET’tir.  Hürriyetsiz politika bazı şahısların veya zümrelerin tahakkümüne neden olur.

•    Örneğin televizyon kanallarının bazı işadamlarının ihale alabilmeleri için yanlı yayın yapmaları, destek vermeleri.

•    Politikanın dayandığı diğer bir husus hukuktur HUKUK’tur. Kuralları sistemidir. Sistemde boşluk olmamalıdır. Aksi takdirde hukuki düzenlemeler politikayı yozlaştırabilir.
Nasıl?
Referandum süreci öncesi Özel Televizyon Kanalları Yüksek Seçim Kurulu'nun denetimi ve sorumluluğunun dışına çıkarıldılar. HEP BİRLİKTE YAYINLARINI İZLEDİK. Takdir sizlerin .

•    Hukuk olmadan, hukuk kurallarına uymadan ne HÜRRİYET t ne de DEMOKRASİ söz konusu olamaz.

•    Demokrasinin geleceği ancak hukuki düzenlemeler ile garanti altına alınabilir.


•    Hukuk sınırlayan değil, hürriyetlerin garantisi olan bir düzenleme olmalıdır. Sağından, solundan dolanılmamalıdır.
•    Politikanın özelliklerinden biri realistlik ise diğeri idealistliktir. İdealistlik kavramı,ahlakilik ve hoşgörüyü kapsar.

•    Politika, sevgiden yükselen bir iradedir. Şimdi insanlarımız düşünmelidir. GÖNÜL SEFERBERLİĞİ ilan edenler kimlerdir?

•    Politikacısı, bürokratı ver mütehassısları ile tam bir kadrosu olan hangi siyasi kuruluştur?

•    Fikri olan ve fikrini hayata geçirmek için her türlü fedakarlığa  hazır olan kadro hangi siyasi partidir?
EY İNSAN!

•    Kazandıkça bölüşemiyorsan, elini sorgula.
•    Konuştukça kırıcı oluyorsan dilini sorgula.
•    Yürüdükçe menzilden uzaklaşıyorsan  yolunu sorgula. 
•    Ömür geçtikçe yerinde sayıyorsan, gününü sorgula. 
•    Sevildikçe vefasızlaşyorsan, gönlünü sorgula. 
•    Hangi halde olursan ol sonunu sorgula 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 

Hicabi MERAL  (Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanvekili)

E. Dnz. Öğr. Alb.  

(Samsun Aydınlar Ocağı 45. şurası)

 

 

(Samsun Aydınlar Ocağı 45. şurası) hicabi meral
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
“Sizlerden Beklentimiz Büyük”
“Sizlerden Beklentimiz Büyük”
9. Kanuni günleri etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi
9. Kanuni günleri etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi