Siyaset

İYİ Partili Nuhoğlu yargı paketi reformunu eleştirdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu CMUK ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda söz aldı.

Hükümetin hukuk, yargı ve siyaset çevreleriyle paylaştığı ‘’Yargıda Reform Paketi’’ başlığına itiraz eden Nuhoğlu konuşmasının büyük bir bölümünü bu konuya ayırdı.

Nuhoğlu, Yargı Paketi Reformunu, ‘’Getirilen yargı paketinde bu hususa hiç değinilmemiş olması, yapılacak düzenlemelerin hukuk sistemimizdeki temel sorunları çözmekten uzak bir çalışma olduğunu göstermektedir’’ ifadeleriyle eleştirdi.
Genel Kurul tutanaklarına yansıyan İYİ Partili Nuhoğlu’nun konuşması şu şekilde:

HAYRETTİN NUHOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; selamlarımı sunarak sözlerime başlıyorum.     

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine konuşacağım.   

Yasaların zamanla toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez hâle gelmesi neticesinde zaman zaman bu tür değişikliklere gidilmesi kaçınılmaz hâle gelir. Yapılması gereken güncellemelerin gecikmesi ya da yetersiz kalması, hukuk sisteminin toplumun ihtiyaçlarına cevap verememesi sonucunu doğurur. Türk hukuk sistemi “Adalet mülkün temelidir.” anlayışı, esasına dayanır. Bu nedenle devlet anlayışımızda yargının adil ve bağımsız şekilde işlemesi vazgeçilmez bir kuraldır. Yasaların güncellenmesi ne kadar önemliyse yargı bağımsızlığı da aynı derecede, hatta belki daha da önemlidir. Getirilen yargı paketinde bu hususa hiç değinilmemiş olması, yapılacak düzenlemelerin hukuk sistemimizdeki temel sorunları çözmekten uzak bir çalışma olduğunu göstermektedir.
   

Esasen, sorunlarımızın ana kaynağı sadece yasal mevzuatta var olan eksiklikler değildir, mevzuatın uygulanmasında yaşanan bakış açılarından kaynaklanan tavırlardır. Yargı, yürütmenin emrinden kurtulmadığı sürece hiçbir reform paketi hukuki alanda yaşanan sorunlara çözüm olamayacaktır. Yargıyı yürütmenin emrinden kurtarmanın yolu parlamenter sisteme yeniden dönmektir. Tek adam yönetimi demek olan ve artık iktidar partili birçok kişi tarafından da gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilen partili cumhurbaşkanlığı sisteminin birçok konuda tıkandığı kabul edilmelidir. Onun için diyorum ki torba kanun mahiyetindeki böyle düzenlemelerle gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak olan adalet sistemindeki reform Anayasa’dan başlamalıdır. Parlamenter sisteme dayanan yeni anayasayla birlikte geçmişte eksik ve hatalı yönlerini gördüğümüz bütün yasal düzenlemeleri de yapmaya biz İYİ PARTİ olarak hazırız. 
   

Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünü İstanbul Maltepe’deki Esenkent Mahallesi’nin sorunlarına ayırmak istiyorum çünkü bu mahallede depremi beklemeden kendiliğinden yıkılmaya namzet çok sayıda konut vardır. 
   

Deprem olduğu sabah mahalledeydim. Depremden sadece iki saat önce depremi ve mahallenin sorunlarını muhtarla konuştuk. Mahallenin kadın Muhtarı Firuzan Çekerekli Bizimyer mahallesi için inanılmaz bir mücadele vermektedir. Üstün gayret gösteren bu muhtara yardımcı olmayı ve mahallenin sorunlarını bu kürsüden dile getirmeyi bir görev olarak görüyorum. Mahalledeki yapılar ekonomik ömürlerini tüketmiş, 1999 depreminde direncini yitirmiş, son İstanbul depremiyle de yapıların kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşmuştur. Vatandaşların can ve mal güvenliği ciddi şekilde tehlikededir. Gerekli tedbirler derhâl alınmazsa korkarım ki deprem gelmeden Kartal’da 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı’nın akıbetini görürüz. Böyle bir akıbetin sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ olacaktır çünkü beş yıl önce TOKİ’ye devredilen bölgede bulunan tapulu veya tapusuz hak sahibi vatandaşlarla uzlaşma sağlanamadığından hiçbir adım atılamamaktadır. 4-5 katlı bitişik nizam ve çoğunluğu kooperatif yapımı olan bloklar artık oturulamaz hâle gelmiştir.
   

Mahallenin diğer sorunları da acil olarak çözüm beklemektedir. Bu çağda, bu devirde elektrik kabloları hâlâ yukarıdan gitmektedir. Bunun derhâl yer altına alınması, mahalleye giriş çıkış yolu yapılması, karakolun geri getirilmesi, fiber internetin döşenmesi, spor salonlarının kötü durumdan çıkarılarak acilen onarılması, engellilere kolaylıklar düşünülmesi, trafik ışıklarının yapılması… 
   

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
   

BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Nuhoğlu.

   

HAYRETTİN NUHOĞLU (Devamla) – …uyuşturucuyla mücadele edilmesi ama hepsinden önce, hasarlı olup yıkılmayı bekleyen yapı stokuna derhâl çare bulunması şarttır, acildir ve önemlidir. İlgililerin duyması ve gereğini yapması bütün mahalle tarafından beklenmektedir. Bizim görevimiz, duyurmak ve uyarmaktır.
   

Saygılarımı sunuyorum. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı