Gümüşhane Gündoğumu Haber Yayın İlkeleri

İnternet haberciliğinde temel amaç, gerçekleri bulup ortaya çıkarmak suretiyle, abartmadan ve hiçbir tesirin etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda, en hızlı şekilde edinilebilen tam ve net bilgiyle kamuoyuna taşımaktır.

Haberin başındaki sorumluları, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar, herhangi bir siyasi parti de aktif görev almaz.

Haber sorumluları, görevini, taşıdığı sorumluluğun sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem, tutum dikkat çekecek hal ve hareketleri yapmaktan uzak durur.

Gündoğumu çalışanları, bağlı oldukları yöneticisinin izni olmadan üçüncü şahısların gezi davetlerini kabul edemezler ve onlarla birlikte seyahat edemezler.

Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden veya kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı bir şekilde hediye veya ayrıcalık kabul edilemez.

Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

Yazarların kendi köşelerinde yazdıkları hakaret ve iftira niteliğindeki yazılardan kaynaklanan davalardan doğan tazminatın tümü kendileri tarafından ödenir. 

Gündoğumu’nda yayınlanan haberlere yapılan yorumlardan hiç bir suretle haber sayfası sorumlu değildir. Tüm sorumluluk yorumu yapan kullanıcıya ait olup Gündoğumu sorumluluk kabul etmez. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Soruşturması habercilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve / veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.

Gündoğumu’nda yanlış haber veren ve / veya yayımlayan haber editörü / sorumlusu “ihtar”dan, “iş ilişkisinin kesilmesi”ne kadar uzanan bir yaptırımın hedefi olur.

İnandırıcı makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.   Kişilerin özel yaşamı – ilgilinin açık veya kapalı rızası olduğu anlamına gelen yaşam şekli ve kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayınlara konu edilemez.  

Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.  

Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir edilemez.   Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz.

Haber kaynağının – kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir.

Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır.

Yayımlanan haberde suçlanan tarafın talebi halinde görüşüne yer verilir. Bütün kamuoyu araştırmaları, araştırmayı yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır. Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır. İlan ve reklâm niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

Yayın tarihi için konan zaman (ambargo) kaydına uyulur. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.

Gündoğumu hatasını düzeltme amacına yönelik, düzenli olarak devreye giren mekanizmalar oluşturur.   Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır.   Gündoğumu’na ait herkese açık bir web sitesidir.

Gündoğumu kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler.

Ancak,G ündoğumu donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır IP adresiniz, tarayıcı türü, İşletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ilgili web adresleri.   Gündoğumu kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır. Gündoğumu sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

a.Web sitesini iyileştirmek, geliştirmek, kaliteyi korumak

b.Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak

c.Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek

d.Basılı yayınlar / yazışmalar göndermek

e. elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek f.Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak Gündoğumu’na ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, Gündoğumu ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

Gündoğumu logosunun ve bölüm ana sayfası bağlantılarının Gündoğumu dışında Web sitelerinde kullanımı konusunda bilgi Gündoğumu’na ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Gündoğumu’na ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Gündoğumu bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Gündoğumu‘na, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Gündoğumu şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur: Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya yaymak ya da sunmak. Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak. Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar. Gündoğumu kullanmakla; Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Gündoğumu’nun sorumlu tutulamayacağını, kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini, diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıda belirtilen durumlarda Gündoğumu Yayın Grubu sitesini kullanıcılara kapatabilir:

a. Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

b. İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında c. Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

d. Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulmasıyla Gündoğumu üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne Gündoğumu ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Gündoğumu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Gündoğumu, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

Gündoğumu, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Siz (Gündoğumu’na) değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız. Forum alanları, Gündoğumu’na bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir.Gündoğumu, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz: Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek. Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek, bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak bu hizmeti kullanırken, Gündoğumu’nun forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Gündoğumu, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Gündoğumu, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Gündoğumu malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Gündoğumu kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Gündoğumu sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Gündoğumu malzemelerinden ya da Gündoğumu’nun herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Gündoğumu kullanmamaktır. Bu anlaşma, Gündoğumu tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.  Gündoğumu, kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın. Yayın İlkeleri

İnternet haberciliğinde temel amaç, gerçekleri bulup ortaya çıkarmak suretiyle, abartmadan ve hiçbir tesirin etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda, en hızlı şekilde edinilebilen tam ve net bilgiyle kamuoyuna taşımaktır.

Haberin başındaki sorumluları, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar, herhangi bir siyasi parti de aktif görev almaz.

Haber sorumluları, görevini, taşıdığı sorumluluğun sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem, tutum dikkat çekecek hal ve hareketleri yapmaktan uzak durur.

Gündoğumu çalışanları, bağlı oldukları yöneticisinin izni olmadan üçüncü şahısların gezi davetlerini kabul edemezler ve onlarla birlikte seyahat edemezler.

Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden veya kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı bir şekilde hediye veya ayrıcalık kabul edilemez.

Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

Yazarların kendi köşelerinde yazdıkları hakaret ve iftira niteliğindeki yazılardan kaynaklanan davalardan doğan tazminatın tümü kendileri tarafından ödenir. 

Gündoğumu’nda yayınlanan haberlere yapılan yorumlardan hiç bir suretle haber sayfası sorumlu değildir. Tüm sorumluluk yorumu yapan kullanıcıya ait olup Gündoğumu sorumluluk kabul etmez. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Soruşturması habercilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve / veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.

Gündoğumu’nda yanlış haber veren ve / veya yayımlayan haber editörü / sorumlusu “ihtar”dan, “iş ilişkisinin kesilmesi”ne kadar uzanan bir yaptırımın hedefi olur.

İnandırıcı makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.   Kişilerin özel yaşamı – ilgilinin açık veya kapalı rızası olduğu anlamına gelen yaşam şekli ve kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayınlara konu edilemez.  

Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.  

Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir edilemez.   Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz.

Haber kaynağının – kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir.

Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır.

Yayımlanan haberde suçlanan tarafın talebi halinde görüşüne yer verilir. Bütün kamuoyu araştırmaları, araştırmayı yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır. Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır. İlan ve reklâm niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

Yayın tarihi için konan zaman (ambargo) kaydına uyulur. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.

Gündoğumu hatasını düzeltme amacına yönelik, düzenli olarak devreye giren mekanizmalar oluşturur.   Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır.   Gündoğumu’na ait herkese açık bir web sitesidir.

Gündoğumu kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler.

Ancak,G ündoğumu donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır IP adresiniz, tarayıcı türü, İşletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ilgili web adresleri.   Gündoğumu kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır. Gündoğumu sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

a.Web sitesini iyileştirmek, geliştirmek, kaliteyi korumak

b.Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak

c.Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek

d.Basılı yayınlar / yazışmalar göndermek

e. elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek f.Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak Gündoğumu’na ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, Gündoğumu ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

Gündoğumu logosunun ve bölüm ana sayfası bağlantılarının Gündoğumu dışında Web sitelerinde kullanımı konusunda bilgi Gündoğumu’na ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Gündoğumu’na ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Gündoğumu bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Gündoğumu‘na, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Gündoğumu şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur: Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya yaymak ya da sunmak. Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak. Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar. Gündoğumu kullanmakla; Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Gündoğumu’nun sorumlu tutulamayacağını, kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini, diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıda belirtilen durumlarda Gündoğumu Yayın Grubu sitesini kullanıcılara kapatabilir:

a. Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

b. İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında c. Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

d. Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulmasıyla Gündoğumu üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne Gündoğumu ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Gündoğumu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Gündoğumu, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

Gündoğumu, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Siz (Gündoğumu’na) değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız. Forum alanları, Gündoğumu’na bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir.Gündoğumu, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz: Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek. Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek, bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak bu hizmeti kullanırken, Gündoğumu’nun forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Gündoğumu, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Gündoğumu, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Gündoğumu malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Gündoğumu kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Gündoğumu sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Gündoğumu malzemelerinden ya da Gündoğumu’nun herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Gündoğumu kullanmamaktır. Bu anlaşma, Gündoğumu tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.  Gündoğumu, kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın. Yayın İlkeleri

İnternet haberciliğinde temel amaç, gerçekleri bulup ortaya çıkarmak suretiyle, abartmadan ve hiçbir tesirin etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda, en hızlı şekilde edinilebilen tam ve net bilgiyle kamuoyuna taşımaktır.

Haberin başındaki sorumluları, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar, herhangi bir siyasi parti de aktif görev almaz.

Haber sorumluları, görevini, taşıdığı sorumluluğun sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem, tutum dikkat çekecek hal ve hareketleri yapmaktan uzak durur.

Gündoğumu çalışanları, bağlı oldukları yöneticisinin izni olmadan üçüncü şahısların gezi davetlerini kabul edemezler ve onlarla birlikte seyahat edemezler.

Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden veya kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı bir şekilde hediye veya ayrıcalık kabul edilemez.

Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

Yazarların kendi köşelerinde yazdıkları hakaret ve iftira niteliğindeki yazılardan kaynaklanan davalardan doğan tazminatın tümü kendileri tarafından ödenir. 

Gündoğumu’nda yayınlanan haberlere yapılan yorumlardan hiç bir suretle haber sayfası sorumlu değildir. Tüm sorumluluk yorumu yapan kullanıcıya ait olup Gündoğumu sorumluluk kabul etmez. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Soruşturması habercilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve / veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.

Gündoğumu’nda yanlış haber veren ve / veya yayımlayan haber editörü / sorumlusu “ihtar”dan, “iş ilişkisinin kesilmesi”ne kadar uzanan bir yaptırımın hedefi olur.

İnandırıcı makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.   Kişilerin özel yaşamı – ilgilinin açık veya kapalı rızası olduğu anlamına gelen yaşam şekli ve kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayınlara konu edilemez.  

Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.  

Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir edilemez.   Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz.

Haber kaynağının – kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir.

Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır.

Yayımlanan haberde suçlanan tarafın talebi halinde görüşüne yer verilir. Bütün kamuoyu araştırmaları, araştırmayı yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır. Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır. İlan ve reklâm niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

Yayın tarihi için konan zaman (ambargo) kaydına uyulur. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.

Gündoğumu hatasını düzeltme amacına yönelik, düzenli olarak devreye giren mekanizmalar oluşturur.   Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır.   Gündoğumu’na ait herkese açık bir web sitesidir.

Gündoğumu kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler.

Ancak,G ündoğumu donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır IP adresiniz, tarayıcı türü, İşletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ilgili web adresleri.   Gündoğumu kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır. Gündoğumu sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

a.Web sitesini iyileştirmek, geliştirmek, kaliteyi korumak

b.Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak

c.Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek

d.Basılı yayınlar / yazışmalar göndermek

e. elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek f.Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak Gündoğumu’na ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, Gündoğumu ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

Gündoğumu logosunun ve bölüm ana sayfası bağlantılarının Gündoğumu dışında Web sitelerinde kullanımı konusunda bilgi Gündoğumu’na ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Gündoğumu’na ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Gündoğumu bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Gündoğumu‘na, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Gündoğumu şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur: Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya yaymak ya da sunmak. Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak. Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar. Gündoğumu kullanmakla; Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Gündoğumu’nun sorumlu tutulamayacağını, kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini, diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıda belirtilen durumlarda Gündoğumu Yayın Grubu sitesini kullanıcılara kapatabilir:

a. Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

b. İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında c. Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

d. Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulmasıyla Gündoğumu üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne Gündoğumu ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Gündoğumu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Gündoğumu, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

Gündoğumu, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Siz (Gündoğumu’na) değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız. Forum alanları, Gündoğumu’na bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir.Gündoğumu, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz: Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek. Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek, bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak bu hizmeti kullanırken, Gündoğumu’nun forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Gündoğumu, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Gündoğumu, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Gündoğumu malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Gündoğumu kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Gündoğumu sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Gündoğumu malzemelerinden ya da Gündoğumu’nun herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Gündoğumu kullanmamaktır. Bu anlaşma, Gündoğumu tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.  Gündoğumu, kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın. Yayın İlkeleri

İnternet haberciliğinde temel amaç, gerçekleri bulup ortaya çıkarmak suretiyle, abartmadan ve hiçbir tesirin etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda, en hızlı şekilde edinilebilen tam ve net bilgiyle kamuoyuna taşımaktır.

Haberin başındaki sorumluları, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar, herhangi bir siyasi parti de aktif görev almaz.

Haber sorumluları, görevini, taşıdığı sorumluluğun sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem, tutum dikkat çekecek hal ve hareketleri yapmaktan uzak durur.

Gündoğumu çalışanları, bağlı oldukları yöneticisinin izni olmadan üçüncü şahısların gezi davetlerini kabul edemezler ve onlarla birlikte seyahat edemezler.

Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden veya kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı bir şekilde hediye veya ayrıcalık kabul edilemez.

Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

Yazarların kendi köşelerinde yazdıkları hakaret ve iftira niteliğindeki yazılardan kaynaklanan davalardan doğan tazminatın tümü kendileri tarafından ödenir. 

Gündoğumu’nda yayınlanan haberlere yapılan yorumlardan hiç bir suretle haber sayfası sorumlu değildir. Tüm sorumluluk yorumu yapan kullanıcıya ait olup Gündoğumu sorumluluk kabul etmez. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Soruşturması habercilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve / veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.

Gündoğumu’nda yanlış haber veren ve / veya yayımlayan haber editörü / sorumlusu “ihtar”dan, “iş ilişkisinin kesilmesi”ne kadar uzanan bir yaptırımın hedefi olur.

İnandırıcı makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.   Kişilerin özel yaşamı – ilgilinin açık veya kapalı rızası olduğu anlamına gelen yaşam şekli ve kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayınlara konu edilemez.  

Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.  

Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir edilemez.   Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz.

Haber kaynağının – kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir.

Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır.

Yayımlanan haberde suçlanan tarafın talebi halinde görüşüne yer verilir. Bütün kamuoyu araştırmaları, araştırmayı yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır. Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır. İlan ve reklâm niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

Yayın tarihi için konan zaman (ambargo) kaydına uyulur. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.

Gündoğumu hatasını düzeltme amacına yönelik, düzenli olarak devreye giren mekanizmalar oluşturur.   Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır.   Gündoğumu’na ait herkese açık bir web sitesidir.

Gündoğumu kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler.

Ancak,G ündoğumu donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır IP adresiniz, tarayıcı türü, İşletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ilgili web adresleri.   Gündoğumu kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır. Gündoğumu sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

a.Web sitesini iyileştirmek, geliştirmek, kaliteyi korumak

b.Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak

c.Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek

d.Basılı yayınlar / yazışmalar göndermek

e. elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek f.Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak Gündoğumu’na ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, Gündoğumu ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

Gündoğumu logosunun ve bölüm ana sayfası bağlantılarının Gündoğumu dışında Web sitelerinde kullanımı konusunda bilgi Gündoğumu’na ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Gündoğumu’na ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Gündoğumu bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Gündoğumu‘na, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Gündoğumu şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur: Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya yaymak ya da sunmak. Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak. Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar. Gündoğumu kullanmakla; Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Gündoğumu’nun sorumlu tutulamayacağını, kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini, diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıda belirtilen durumlarda Gündoğumu Yayın Grubu sitesini kullanıcılara kapatabilir:

a. Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

b. İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında c. Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

d. Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulmasıyla Gündoğumu üçüncü sahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Ne Gündoğumu ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Gündoğumu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Gündoğumu, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

Gündoğumu, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Siz (Gündoğumu’na) değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız. Forum alanları, Gündoğumu’na bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir.Gündoğumu, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz: Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek. Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek, bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak bu hizmeti kullanırken, Gündoğumu’nun forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Gündoğumu, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Gündoğumu, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Gündoğumu malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Gündoğumu kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Gündoğumu sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Gündoğumu malzemelerinden ya da Gündoğumu’nun herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Gündoğumu kullanmamaktır. Bu anlaşma, Gündoğumu tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.  Gündoğumu, kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

Başa dön tuşu